Training Systemische Communicatie voor (aanstaande) medewerkers in de zorg en het onderwijs

Je eigen lichaam als kompas leren gebruiken!

We zijn ons vaak wel bewust welke woorden we uitspreken; de lading die we meesturen is voor onszelf moeilijker waar te nemen. Vaak reageert de ander sterker op de lading dan op de woorden. Zeker mensen in kwetsbare posities. Het familiesysteem waarin je bent opgegroeid is vaak van grote invloed op welke woorden je kiest en hoe woorden bij je binnenkomen.
Gesproken woorden en lichaamstaal beïnvloeden elkaar wederzijds. Er zijn dus meerdere toegangswegen om elkaar beter te kunnen begrijpen: de gesproken taal en de lichaamstaal.
Een ont-dekkingsreis waard!

Deze training is uitermate geschikt voor professionals die werkzaam zijn of willen gaan werken in de zorg en het onderwijs. Werkvelden waar zorgvuldig omgaan met kwetsbaarheid, trauma, rouw en verlies essentieel is.

 • Ontdek wat je allemaal onbewust communiceert naar de ander
 • Ontdek hoe jij en je lichaam reageren op wat iemand anders zegt
 • Ontdek wat je lichaam aan jezelf vertelt

Doel

Verbeteren van de kwaliteit van communicatie in de zorg en het onderwijs.
Zodat jij en je gesprekspartner elkaar beter verstaan.

Onderwerpen

 • Luisteren naar je eigen lichaamssignalen
 • Je valkuilen in communicatie kennen
 • Patronen ontdekken die belemmerend werken in communicatie met de ander
 • Zicht krijgen op alternatieve mogelijkheden
 • Belangrijke elementen uit ‘geweldloze communicatie’ toepassen
 • Je invloed vergroten op het goed laten verlopen van een gesprek
 • Non-verbale signalen van de ander herkennen
 • Je in de situatie van de ander verplaatsen
 • Je waarnemingen bij de lichaamservaringsgerichte oefenvormen onderzoeken
 • Naar reacties van je eigen lichaam luisteren tijdens het gesprek
 • De stevige bodem in jezelf (her)vinden

Effect

Een beter bewustzijn van dit alles vergroot mogelijkheden om de regie te blijven houden en het verloop van het gesprek in de gewenste richting aan te passen.
Waardoor je een goed gesprek met elkaar kunt voeren. Met de juiste toon en het resultaat dat je graag met elkaar wilt behalen. 

Mijn werkwijze

In deze training maak ik een unieke combinatie van verschillende facetten van mijn eigen scholingsweg en werkervaring (zie Mijn CV voor meer informatie):

 • Gestalttherapie
 • Body&Mind Language
 • Systeemopstellingen
 • Bewustzijnsontwikkeling
 • Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie
 • Docent lichamelijke opvoeding
 • Ruime ervaring als therapeut trauma-, rouw- en verliesverwerking
 • Meer dan 35 jaar ervaring in zorg en onderwijs
 • Bekend met diverse onderwijs- en zorgculturen

Ik streef naar ervaren besef bij deelnemers: wat je voelt in je lijf, snap je ook met je verstand.
Deze combinatie maakt dat je de opgedane kennis direct kunt inzetten in het werk!

Er vindt een extra verdieping plaats doordat ik het achterliggende systeem ook aandacht geef.
Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt: gezin, familie, werk, vriendenkring, school enzovoort.
Het helpt om zicht te krijgen op de interacties tussen jezelf en je leefwereld. Soms blijk je vast te zitten in hinderlijke patronen. Die kun je doorbreken door zicht te krijgen op wat er speelt. Dat stelt je in staat om een gesprek anders in te steken dan voorheen.

Informatie voor werkgevers

Investeren in systemische communicatie heeft snel een positief effect voor uw organisatie:

 • Verhoging van de kwaliteit van het werk
 • Toename werkplezier
 • Betere bewaking van eigen en andermans grenzen
 • Meer tevredenheid bij zowel de werknemers als de doelgroep waarmee zij werken
 • Toename van het coöperatieve gevoel
 • Meer openheid en oprechtheid in gesprekken
 • Minder verloop
 • Hogere vitaliteit
 • Afname ziekteverzuim

Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Groepsgrootte

 • Het liefst werk ik met kleine groepen: 6-12 deelnemers. Genoeg diversiteit om verschillende ervaringen met elkaar op te doen en deze te kunnen delen. En veel ruimte voor individuele aandacht.
 • In overleg kan de inhoud aangepast worden aan een andere groepsomvang.
 • Een individueel trainingstraject is ook mogelijk. De invulling daarvan zullen we met elkaar op maat maken.

Tarieven

 • Teamtraining:
  Omdat elke teamtraining maatwerk betreft, worden inhoud, omvang en tarief voor aanvang met de werkgever overlegd.
  Een uitbreidingsmodule is altijd bespreekbaar.
 • Individuele inschrijving voor een groepstraining aangeboden via deze website :
  Bij een aanbod van groepstrainingen met individuele inschrijving, staat de uitnodiging inclusief de prijs elders op deze website vermeld.
 • Individueel traject:
  Zie Tarieven coachingstraject.

Naar Home