Bij rouw- en verliesverwerking spelen rituelen vaak een belangrijke rol!

Een ritueel is een geheel van symbolen en bijhorende handelingen die bij een speciale gelegenheid een bepaalde betekenis krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het opsteken van een kaars voor een dierbare overledene. Bij een ingrijpende gebeurtenis hebben we soms geen woorden. Rituelen helpen om het onzegbare tot uitdrukking te brengen.
Ritueelbegeleiding is het vinden van een ritueel dat als een blijvende herinnering aan een moment of situatie is gekoppeld. De symbolische waarde wordt meegenomen in het levensvervolg.

Individuele begeleiding

vergeet-me-niet

Ritueelbegeleiding kan plaatsvinden in een individueel traject bij het afhechten van losse eindjes. Soms blijkt het overlijden van een dierbare naaste onvoldoende te zijn verwerkt. De pijn van het verlies van een dierbare op jonge leeftijd kan soms pas op latere leeftijd echt ervaren en geïntegreerd worden.   

Samen zoeken we naar een ritueel op maat om deze hinderlijke rafel af te hechten, zodat je daarna met meer vrede en rust in je lijf verder kunt.

Herdenking na overlijden

Ritueelbegeleiding wordt steeds vaker ingezet bij een herdenkingsdienst van een overledene.
Het overlijden van een dierbare naaste vraagt om een afscheid dat met zorg, liefde, respect en échte aandacht wordt vormgegeven. Een afscheid waarbij jullie wensen als naasten leidend zijn. Waar jullie na afloop met een goed gevoel op terugkijken en vooral….mee verder kunnen.

Aandacht voor kinderen

Ik vind het belangrijk dat er oprechte aandacht is voor het unieke proces van (jonge) kinderen bij het overlijden van een dierbare naaste. Onderlinge behoeftes van kinderen kunnen sterk uiteenlopen. Hoe daarmee om te gaan, ruimte aan eenieder te geven en de verschillen te waarderen, vraagt een open gesprek. Dat gesprek voer ik graag samen met jullie. Op verzoek deel ik graag mijn ideeën. Samen vinden we vormen die bij de kinderen passen.

Ondersteuningsaanbod

Omdat ritueelbegeleiding maatwerk betreft, zal ik in het eerste gesprek jullie begeleidingswens nauwkeurig inventariseren. Samen bepalen we de inhoud van de herdenking en geven we de rituelen vorm. Jullie inbreng en wensen staan centraal. Ik laat mijn ideeën horen als dat gewenst is.
Misschien weten jullie in grote lijnen al wat jullie willen, misschien hebben jullie behoefte aan iemand die veel uit handen neemt.
Hieronder geef ik een aantal mogelijkheden weer. In overleg is er veel mogelijk!

  • Als jullie in grote lijnen weten hoe jullie het afscheid vorm willen geven, kan ik fungeren als sparringpartner. In een begeleidend gesprek kan ik jullie draaiboek doornemen en helpen om de punten op de i te zetten. Door goed te luisteren naar jullie verhalen, teksten en muziekkeuze kan ik verdiepende vragen stellen en eventuele suggesties aandragen. Dat kan jullie scherpen bij het checken van jullie keuzes en mogelijke alternatieven.
  • Als jullie graag zelfstandig de inhoud van de afscheidsviering willen samenstellen, maar tijdens die gelegenheid de handen liever volledig vrij hebben, kan ik de onderdelen aan elkaar praten. Als een soort van ceremoniemeester om te zorgen dat alles soepel verloopt.
  • Ook bestaat de mogelijkheid om mij in te schakelen, enkel voor het schrijven van een In memoriam. In een verkennend gesprek vooraf zal ik in overleg met jullie de inhoud ervan bepalen. De tekst stuur ik van te voren op, zodat we zeker weten dat wát er gezegd wordt ook is wat jullie willen dat gezegd wordt. Achteraf stuur ik een compleet document zodat het bewaard kan worden om nog eens door te lezen.
  • Mochten jullie graag de volledige organisatie uit handen geven dan kan ik de gehele herdenkingsdienst inhoudelijk verzorgen, inclusief het schrijven en uitspreken van een In memoriam. We hebben dan regelmatig contact met elkaar om vorm en inhoud te bespreken. Alle teksten stuur ik van tevoren op, zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan.

Bij tarieven staat een indicatie van de kosten. 

Naar Home